The Vintage Indonesian Popular song By Kilima Hawaians

THE VINTAGE INDONESIA POPULAR SONG

BY KILIMA HAWAIANS

The Mena Moeria Minstrels

“BINTANG SINAR”

phillips Record

Indonesia Popular song

Kole-kole,Toean dan Njonja,Ajoen-ajoen,Buka Pintoe, Ole sioh,Bintang sinar,Ladju-ladju,Ombak putih,Mooi Eiland Ambon,Si Patokaan,Bengawan solo,Limbe-limbe,Angin berbisik.

 

other Kilima Hawaiaans record (google explorations)

  RUDI WAIRATA
Rudi Wairata 1929-1981
1929 – 1981 1929 – 1981
The Mena Moeria Minstrels – The Amboina Serenaders The Mena Moeria Minstrels – The Amboina Serena Suppose

biografie biography

1929 1929

Diederich Gijsbrecht Christo ‘Rudi’ Wairata wordt op 25 december 1929 geboren in Ternate (Halmaheira eilanden in de Molukse archipel) als zoon van Andries Egbert Wairata en Anthoinetta Cornelia Meulenaar. Diederich Gijsbrecht Christo ‘Rudi’ Wairata on December 25, 1929 born in Ternate (Halmaheira islands in the Moluccan islands), the son of Andries Egbert Wairata and Cornelia Anthoinetta Meule To.

Vader Wairata leidt een zangkoor en zijn oudste broer speelt in een hawaiianband. Father Wairata leads a choir and his oldest brother plays in a hawaiian band.

1939 1939

Op zijn tiende verjaardag krijgt Rudi een hawaiianplaat van Sol Hoopii en een van Andy Iona . On its tenth anniversary Rudi gets a hawaiian plate Sol Hoopii and one of Andy Iona.

hoopii.jpg (10112 bytes)
SOL HOOPII SOL HOOPII

1940 1940

Rudi bouwt zijn ukele om tot een hawaiiangitaartje en oefent met een potlood. Rudi construira ukele to a hawaiian guitar and performs with a pencil.

De familie Wairata is ondertussen naar Djokja verhuist en zijn vader stuurt hem daar op pianoles. The family Wairata has moved to Djokja and his father sends him on piano.

1942 1942

Als twaalfjarige vervangt Rudi zijn broer tijdens een optreden voor Radio VERAL. Het is een succesvol optreden en Rudi gaat voortaan de hawaiiangitaar in het ensemble bespelen. As a twelve year old replaces Rudi his brother during a performance for Radio generalized. It is a successful action and Rudi is now the hawaiian guitar in the ensemble playing. Zijn broer schakelt over op gitaar. His brother switches on guitar.

1943 19431950 1950 Rudi treedt vaak op tijdens bruiloften en partijen. Rudi is common at weddings and parties. Samen met onder andere Ruben Rumahlewang speelt hij bij het ensemble Mena Moeria (een oude strijdkreet; letterlijk mena = voor en moeria = achter ) in Jogjakarta en Batavia. Together with other Ruben Rumahlewang he plays in the ensemble Moeria Mena (an old battle cry, literally menagement = = moeria and rear) in Jogjakarta and Batavia. Rudi ontmoet ook George de Fretes en krijgt les van hem. Rudi also met George de Fretes and had lessons from him.De groep is regelmatig te beluisteren via de NIROM (Nederlands Indische Radio Omroep) The group is regularly heard by NIROM (English Indian Radio Broadcasting)
1951 1951

Vader Wairata heeft een beurs voor een muziekstudie voor zijn zoon Rudi op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag geregeld. Father Wairata has a scholarship to study music for his son Rudi at the Royal Conservatory in Den Haag regularly.

Zijn in Nederland wonende oom haalde hem vrijwel direct over om in Nederland een hawaiianband te beginnen. His uncle living in the Netherlands took him almost directly in the Netherlands to start a hawaiian band. Dat worden de Mena Moeria Minstrels . That the Mena Moeria Minstrels. Op 16 oktober 1951 winnen ze de voorronde van het SAHIN-concours (SAHIN staat voor Stichting Amateur Hawaiianensembles In Nederland ) in het Amsterdamse Bellevue . On October 16, 1951 they won the preliminary round of the Competition Sahin (Sahin Foundation for Hawaiian Amateur ensembles in the Netherlands) in Amsterdam Bellevue. De bezetting bestaat dan uit: Rudi Wairata, Ming Luhulima, Charlie Kuipers, Pariury en Patty . The occupation exists from: Rudi Wairata, Ming Luhulima, Charlie Kuipers, Pariury and Patty. Ook de finale op 15 december 1951in de hal van de Snijbloemenveiling in Honselersdijk winnen ze met vlag en wimpel. The finale on 15 December 1951in the hall of the cut flowers in Honselersdijk Auction they won with flying colors.

1952 1952

Zangeres Joyce Aubrey , de ex- vrouw van George de Fretes , sluit zich na haar komst naar Nederland aan bij The Mena Moeria Minstrels . Joop Sahanaya , een neef van Rudi Wairata, gaat gitaar spelen in het ensemble. Singer Aubrey Joyce, the former wife of George de Fretes, quit after coming to the Netherlands at The Mena Moeria Minstrels. Sahanaya Joop, a nephew of Wairata Rudi is playing guitar in the ensemble.

De groep heeft veel succes met huladanseressen in hun show. The group has a lot of success with huladanseressen in their show.

1953 1953

The Mena Moeria Minstrels krijgen een platencontract bij platenmaatschappij Dureco NV (Dutch Record Company). The Mena Moeria Minstrels get a record contract with record company Dureco NV (Dutch Record Company). Op maandag 2 februari 1953 (daags na de watersnoodramp ) worden de eerste opnamen gemaakt in de studio gevestigd in het Bavohuis in Amsterdam-Oost. On Monday, Feb 2, 1953 (the day after the flood disaster), the first recordings made in studio located in the Bavo House in Amsterdam-Oost. Hun 78-toeren platen worden uitgebracht op het Omega label. Guus Jansen is hun labelmanager. Their 78-rpm records to be released on the Omega label. Guus Jansen their label manager.

The Mena Moeria Minstrels
THE MENA MOERIA MINSTRELS THE MENA MOERIA Minstrels
vlnr: Jack Salakory – Rudi Wairata – Joyce Aubrey – Ming Luhulima – Joop Sahanaya From left to right: Jack Salakory – Rudi Wairata – Joyce Aubrey – Ming Luhulima – Joop Sahanaya

Speciaal voor het krontjong repertoire en het vertolken van Molukse en Indische liedjes treedt de groep ook op onder de naam The Amboina Serenaders . Especially for krontjong repertoire and interpreting of Moluccan and Indian songs will the group under the name The Amboina Serena club. Op het RCA label (toen vertegenwoordigd door Dureco – zij brengen ook de eerste platen van Elvis Presley in Nederland op de markt) worden de opnamen van de Amboina Serenaders uitgebracht. Peter Bronkhorst is hiervan de labelmanager. At the RCA label (then represented by Dureco – they put the first record of Elvis Presley in the Netherlands on the market) are the images of Amboina Serena Suppose given. Peter Bronkhorst is the label manager. In de studio wordt een vibrafonist aan de bezetting toegevoegd. The studio is a vibraphonist added to the occupation.

1954 1954

 

http://translate_p_data/3mVCtIKeuSZwZ2Vqd.swf
Video clip KAIWAHU MARCH (78 toeren plaat) met foto’s en 2 Hawaiian video filmpjes (Dailymotion) Video clip KAIWAHU MARCH (78 rpm disc) with pictures and video clips Hawaiian 2 (Dailymotion)

1955 1955

 

The Mena Moeria Minstrels
THE MENA MOERIA MINSTRELS – 1e EP op Omega 145.506 THE MENA MOERIA Minstrel – 1st EP on Omega 145506

 

1956 1956 The Amboina Serenaders scoren een grote hit met Ik Wil Klappermelk Met Suiker , dat door de Nederlandse componist en tekstdichter Pierre Wijnnobel is geschreven. The Amboina Serena club scored a big hit with I Want coconut milk with sugar, by the Dutch composer and poet Pierre Wine Nobel text is written. Met voortreffelijke zang van Joyce Aubrey en Lou Lima (= Ming Luhulima) With excellent vocals by Joyce and Lou Aubrey Lima (= Ming Luhulima)

Joyce Aubrey in the Tuney Tunes of January 1957
JOYCE AUBREY in de Tuney Tunes van januari 1957 Joyce Aubrey in the Tuney Tunes of January 1957

Rudi Wairata en zijn Mena Moeria Minstrels nemen een zeer geslaagde versie op van Moon Mullican ‘s hit Honolulu Rock-A Roll-A. Een mix van hawaiianmuziek met rock-‘n-roll. Rudi Wairata and Mena Moeria Minstrels take a very successful version of Moon Mullican’s hit Honolulu Rock-A Roll-A. A mix of hawaiian music with rock-‘n-roll.

1957 1957 Er ontstaat onenigheid in de groep. There is disagreement in the group. Rudi Wairata verlaat de groep. Rudi Wairata leave the group. Hij maakt met een nieuwe formatie platen voor het RCA label (nu bij Inelco) onder de naam Rudi Wairata & The Hawaiian Minstrels en Rudi Wairata & The Serenaders . He created a new formation for the RCA record label (now Inelco) under the name Rudi Wairata & The Hawaiian Minstrels and Rudi Wairata & The Serena club.Ming Luhulima wordt de nieuwe leider van The Mena Moeria Minstrels – The Amboina Serenaders. Luhulima Ming is the new leader of The Mena Moeria Minstrels – The Serena Amboina club.Rudi Wairata neemt met zijn Ensemble The Hawaiian Minstrels het nummer Rock And Roll And Breezes (RCA) op. Rudi Wairata takes his Ensemble The Hawaiian Minstrels the song Rock And Roll And Breezes (RCA) on. Het wordt door sommigen beschouwd als de allereerste Indo-Rock opname. It is regarded by some as the first ever Indo-Rock recording. De muziek is van Wairata zelf en de tekst is geschreven en wordt gezongen door Charlie Kuipers . The music is Wairata itself and the text is written and sung by Charlie Kuipers.

The Mena Moeria Minstrels - The Amboina Serena led Suppose Ming Luhulima
THE MENA MOERIA MINSTRELS – THE AMBOINA SERENADERS olv Ming Luhulima THE MENA MOERIA Minstrels – THE SERENA Amboina RS led Ming Luhulima
vlnr: Joop Sahanaya – steeler? From left to right: Joop Sahanaya – steeler? – Jack Salakory – Joyce Aubrey – Ming Luhulima – Jack Salakory – Joyce Aubrey – Ming Luhulima

1958 1958 Rudi Wairata gaat met een hawaiianband in België werken. Rudi Wairata with a hawaiian band in Belgium. Tijdens de Wereldtentoonstelling Expo ’58 in Brussel speelt hij in de Hawaiian Village (onderdeel van het attractiepark) samen met Mike Anoi (Guus ‘broer’ Arends) . During the Expo’58 World Exhibition in Brussels he plays in the Hawaiian Village (part of the park) with Mike Anoi (Guus’ brother ‘Arends). Als pauze-act spelen The Tielman Brothers in de Hawaiian Village zich met hun wervelende rock-‘n-roll show in de kijker. If break-act play The Tielman Brothers at the Hawaiian Village with their whirlwind rock-‘n-roll show in the viewer. Tijdens een grote brand gaan hun instrumenten, maar ook die van Rudi Wairata verloren. During a major fire to their instruments, but also that of Rudi Wairata lost.The Mena Moeria Minstrels – The Amboina Serenaders vallen uiteen nadat Joyce Aubrey in de zomer van 1958 zich aansluit bij The Royal Hawaiian Minstrels – Suara Istana olv haar ex- echtgenoot George de Fretes . The Mena Moeria Minstrels – The Serena Amboina club cover after Joyce Aubrey in the summer of 1958, joins The Royal Hawaiian Minstrels – Suara Istana led her ex-husband George de Fretes. Hij is als verstekeling aan boord van de Johan Barneveldt naar Nederland gekomen. He is a stowaway aboard the Johan Barneveldt come to the Netherlands.Ming Luhulima richt zijn eigen krontjong-ensemble Pantja Warna op. Ming Luhulima address its own krontjong ensemble Pantja Warna on.
1959 1959 Rudi gaat steelgitaar spelen bij de Kilima Hawaiians . Rudi is steelgitaar play in Kilima Hawaiian. Daarvoor heeft Broer Arends hun vertrokken steeler Theo Ehrlicher tijdens een korte periode opgevolgd, maar dat is geen succes geworden. This has left their brother Arends steeler Theo Ehrlicher during a brief period followed, but that is not success. Nog vóór Rudi is ook aan George de Fretes is gevraagd of hij bij de Kilima Hawaiians wil komen spelen. Even before Rudi is also the George Fretes was asked whether he wants to Kilima Hawaiian play. Hij gaat niet op het verzoek in. He is not on the request.

The Kilima Hawaiian with Rudi Wairata
THE KILIMA HAWAIIANS met RUDI WAIRATA THE HAWAIIAN Kilima with RUDI WAIRATA

Bill Kilima and his Cowboys
BILL  KILIMA AND HIS COWBOYS met RUDI WAIRATA BILL AND HIS COWBOYS Kilima with RUDI WAIRATA

 

1960 1960

Het blad Romance brengt een speciale EP van Rudi Wairata & De Kilima Hawaiians uit. The magazine Romance brings a special EP & Rudi Wairata The Kilima Hawaiian off. Hierop is een zeer swingende en rockende versie van Steel Guitar Rag als Steel Guitar Rock te beluisteren. This is a very swinging and rocking version of Steel Guitar Rag Steel Guitar Rock as to listen.

Rudi Wairata & The Kilima Hawaiian
DE KILIMA HAWAIIANS – ROMANCE EP THE HAWAIIAN Kilima – ROMANCE EP
vlnr: Wim van Herpen – Rudi Wairata – Mary Buysman – Bill Buysman From left to right: Wim van Herpen – Rudi Wairata – Mary Buysman – Bill Buysman

Tijdens een tournee van de Kilima Hawaiians in Duitsland blijft Wairata achter en gaat voor de Amerikanen spelen. During a tour of the Kilima Hawaiian Wairata remains behind in Germany and the Americans play.

1961 19611969 1969 De gouden jaren van de hawaiianmuziek zijn voorbij. The golden years of the hawaiian music are over. Het interessante werk in grote shows wordt steeds minder. The interesting work in big shows is always less. Alleen in de amusementssector in de horeca is nog wat te verdienen. Rudi is ook actief op cruiseschepen. Only in the entertainment sector in the trade is still something to earn. Rudi is also active on cruise ships. In Wiesbaden runt hij nog een tijdje een theaterbureau en zo af en toe krijgt Rudi Wairata nog de gelegenheid om een LP op te nemen. In Wiesbaden he still runs a theater while a desk and every now and then Rudi Wairata will have the opportunity to LP as well. Internationaal presenteert Rudi zich nu als Rudy. International Rudi presents itself now as Rudy. Verder gebruikt hij ook artiestennamen als Sam Letto en Roy Moana Furthermore, he also artiestennamen as Sam and Roy letto MoanaIn de periode 1962-1963 neemt Rudi Wairata in Duitsland nog een aantal platen op voor het 777 label. In the period 1962-1963 is Rudi Wairata in Germany a number of plates for the 777 label. Zijn begeleidingsgroep heeft dan de naam The Hawaiian Boys . His begeleidingsgroep than the name The Boys Hawaiian. In 1966 wordt hij in Duitsland gesignaleerd met The Waikiki Islanders , hij bespeeld dan een pedal steelgitaar. In 1966 he reported in Germany with The Waikiki Islanders, he played a pedal steelgitaar.
1970 19701980 1980 Rudi richt de groep Rudy Wairata & The Oriëntal Four op. Rudi, the group Wairata Rudy & The Oriental Four op. Hij speelt nog regelmatig in Duitsland. He still plays regularly in Germany. Van de groep verschijnt ook een LP op MFP(EMI) onder de titel The Magic Of The Oriënt. Rudi heeft voor het album ook een cover van Once van The Hurricane Rollers , de allereerste Indo-Rock compositie uit 1959 van Rob Boekholt , opgenomen. The group also appears on an LP MFP (EMI) under the title The Magic Of The Orient. Rudi on the album including a cover of Once by The Hurricane Rollers, the first ever Indo-rock composition from 1959 Rob Boekholt included.In het midden van de jaren zeventig is Rudi actief bij de groep Suara Nusantara , ook bekend onder de naam The Nusantara Serenaders met Boet Manuhutu, David Nanuru en zangeres Liszy. Van dit ensemble verschijnt in 1976 een LP op EMI en tevens een album van Rudi samen met steeler Frans van Oirschot . In the middle of the seventies Rudi is active in the group Suara Nusantara, also known under the name The Nusantara Serena club with fines Manu Hutu, David Nanuru and singer Liszy. From this ensemble appears in a 1976 LP on EMI and also an album by Rudi steeler with Frans van Oirschot. De Tilburger Van Oirschot is ooit in 1948 begonnen met zijn eigen hawaiianensembles The Aloma Hawaiians, The Malua Hawaiians en The Honolulu Strings (1950). The Tilburger Van Oirschot has ever started in 1948 with his own ensembles hawaiian Aloma The Hawaiian, The Malua Hawaiian and The Honolulu Strings (1950).Historisch is de ontmoeting te noemen in 1978 tussen Rudi Wairata en George de Fretes op de zolder (ingericht als hawaiianmuziek-museum) van Gerard Dillen in Haarlem. Historically, the meeting called in 1978 between George and Rudi Wairata the Fretes in the attic (if equipped hawaiian music museum) Gerard Dillen in Haarlem. Dillen heeft in 1959 de International Fanclub Hawaii Calls opgericht. Dillen in 1959 the International Fanclub Hawaii Calls established. Hij geeft het maandblad Sound of Hawaii uit en organiseerd hawaiianshows. He gave the monthly Sound of Hawaii and hawaiian organized shows.

Onder de naam Roy Moana wordt in 1978 een LP uitgebracht op GIP/Dureco met als titel Good Old Hawaii . Under the name Roy Moana is an LP released in 1978 on BIP / Dureco, entitled Good Old Hawaii. In de bezetting spelen Victor Gout (gitaar), Mieke Gout (ukelele), Henk Hensing (bas), André Spin (drums) en Ronnie Watti (zang) In the occupation play Gout Victor (guitar), Mieke Gout (ukelele), Henk Hensing (bass), Andre Spin (drums) and Ronnie Watti (vocals)

Rudy Wairata & his New Polynesians is waarschijnlijk de allerlaatste formatie waar Rudi een LP ( It’s Aloha Time ) mee opneemt voor het Delta label. Rudy Wairata & his New Polynesian is probably the very formation of a Rudi LP (It’s Aloha Time) to record for the Delta label.

 

1981 1981 Rudi Wairata overlijdt op 15 juli 1981 in Rotterdam, hij is dan slechts 51 jaar oud. Rudi Wairata dies on July 15, 1981 in Rotterdam, he is only 51 years old.
2006 2006 (p) Piet Muys (juni  2006) (p) Piet Muys (June 2006) mail

 • Speciale dank gaat uit naar: Special thanks go to:
  Riny Bade Riny Bade
  Hans de Raaij Hans de Raaij
  Peter Riethof † Peter Riethof †
  Bert Bossink Bert Bossink
 • Bronnen: Sources:
  Boek Haring & Hawaii (Lutgard Mutsaers 1992) Book Herring & Hawaii (Lutgard Mutsaers 1992)
  Rudy Wairata is still tickling the strings (Moesson 15-10-1980, Ralph Boekholt) Rudy Wairata is still tickling the strings (15-10-1980 monsoon, Ralph Boekholt)

aloha

the kilima hawaiians – aloha

 
format : casette
label : atlantic records indonesia/atlantic tara ltd.
tahun : –
      album : aloha
comment,ayo kita ber aloha ria,ala musik hawaii…
di album ini ada 2 group musikSIDE A1.pearl harbour march
2.the manukuli songs
3.sweet hawaiaan chimes
4.the one rose that left in my heart
5.on linger longer island
6.under the tropical moon
7.hano hano molokai
8.oh i’ll dream about hawaii
9.twilight in hawaii
10.aloha waikiki shore

SIDE B

1.lei aloha lei makamae
2.aloha once more
3.dreams of aloha
‘the leilani beach group’
4.the king of holiday island
5.two white seagulls
6.song of the island
7.blue hawaii
8.pagan love song
9.honolulu bewitched
10.leino kaiulani (george de fretes)
 

the end @ copyright Dr iwan suwandy 2011
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s