The Vintage Saigon (HCM city) Pictures Collections Part Two During French Indochine

 
photo

Saigon 1882 – Palais du Gouverneur

 
photo

Saigon 1882 – Le Cercle des Officiers (47 bd Le Duan)

CLB Sĩ quan Pháp, nay là UBND Q1. Cạnh bên là công trường xây dựng nhà thờ Đức Bà, với mái ngói xuống thật thấp, che phần nền móng đang thi công

L’escadre russe dans le port de Saigon – Hạm đội Nga trong cảng SG

photo

Đúng 120 năm trước, Thái tử nước Nga viếng thăm Sài Gòn ngày 21-3-1891

Le Voyage du Tsarévitch – Fêtes données en l’honneur de Son Altesse à Saïgon, 21-3-1891 – Đúng 120 năm trước đây, vào ngày 21-3-1891, Thái tử nước Nga Oukhtomsky mà sau này là Sa hoàng Nikôlai Đệ nhị, đã ghé thăm Sài Gòn trong chuyến thăm viếng vùng Viễn Đông. (Năm đó Thái tử 23 tuổi, và 3 năm sau, vào năm 1894 ông lên ngôi Sa hoàng, kế vị Sa hoàng Alexandre III cha ông vừa mất vì bịnh).

SAIGON DURING FRENCH INDOCHINE PICTURES COLLECTIONS

 
photo

SAIGON – Entrée de la Rue Catinat 1902

 
photo

Saîgon. Cochinchine. Pousse pousse. 1906

 
photo

SAIGON – Types Anamites 1906

 
photo

Passerelle à Cholon – 1909

 
photo

Saïgon vers 1909 – La Rue Catinat

 
 
photo

Saïgon 1909 – Les réjouissances Publiques du 14 Juillet – L’invention de la Grande Roue

 
photo

Saïgon 1909 – La Rue Catinat

 
photo

SAIGON – Place du Théâtre et la Rue Catinat 1914

 
photo

SAIGON – Bd Charner et l’Hôtel de Ville 1920

photo

Rue Catinat 1924

photo

Saigon. Port de commerce 1931

 
photo

EPICERIE CHINOISE – SAIGON 1931

tiệm tạp hóa của người

 
photo

SAIGON 1934

 
photo

Souvenir de la Foire-Exposition de Saïgon du 20.12.1942

Kỷ niệm Hội Chợ – Triển Lãm Sài Gòn

 
photo

SAIGON 1944 – STATUE OF FRANCIS GARNIER

tượng Francis Garnier phía trước Nhà hát TP

the end @copyright Dr Iwan Suwandy 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s